– Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 26 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Strzelce odbył się egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu przystąpiło 2 nauczycieli kontraktowych, którzy po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych i odbyciu stażu zakończonego pozytywną oceną złożyli wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a mianowicie:

Pani Magdalena Wiśniewska  –  nauczyciel kontraktowy języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Strzelcach,

Pani Agnieszka Zieleniewska   –  nauczyciel kontraktowy  wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu  w Strzelcach.

Nauczyciele kontraktowi zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną i awansowali na stopień nauczyciela mianowanego.

W dniu 24 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Strzelce odbyło się spotkanie, na którym Sekretarz Gminy Strzelce – Pani Ewa Zielak  w obecności Dyrektora Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Strzelcach – Pani Ewy Chojnackiej i Dyrektora Gminnego  Przedszkola w Strzelcach – Pani Iwony Kaczmarskiej, pogratulowała nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i  wręczyła nauczycielom akty mianowania. Tym samym powiększyło się grono nauczycieli mianowanych w Gminie Strzelce.

Serdecznie gratulujemy Nauczycielom i życzymy kolejnego awansu w karierze nauczycielskiej.

Back to top