Informacja

INFORMACJA

 

Z dniem 12 lutego 2018 roku planowane jest  uruchomienie  dla uczniów zamieszkujących w Gminie Strzelce kursu  busa.

Trasa przejazdu   KutnoNiedrzew Drugi – Siemianów – Klonowiec  Stary – Kutno. Czytaj więcej o Informacja

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce

Czytaj więcej o Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce

„60+ bezpieczni w ruchu drogowym”

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w partnerstwie z Policją prowadzi akcję informacyjno – edukacyjną „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czytaj więcej o „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”