Referaty

  • Wójt Gminy

Tomasz Grabowski

 e-mail:

Sekretariat Wójta
pokój 8
tel. (24) 356-66-01
fax. (24) 356-66-15
e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu

Przyjęcia interesantów:
– w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

  • Skarbnik Gminy

Jolanta Skowrońska

pokój 4
tel. (24) 356-66-06
e-mail: jolanta.skowronska@gminastrzelce.eu

 

  • Sekretarz Gminy

Ewa Zielak

pokój 1o
tel. (24) 356-66-05

e-mail: ewa.zielak@gminastrzelce.eu

 

  • Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – Dorota Traczyk

pokój nr 16
tel. (24) 356-66-02
e-mail: dorota.traczyk@gminastrzelce.eu

 

  • Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy – Ewa Zielak

Kancelaria urzędu i sekretariat Wójta Gminy:
Inspektor ds. organizacyjnych

Beata Koronowska

tel. (24) 356-66-01
pokój 8
e-mail: beata.koronowska@gminastrzelce.eu

 

  • Referat finansowy

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy – Jolanta Skowrońska

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska

pokój 4
tel. (24) 356-66-06
e-mail: jolanta.skowronska@gminastrzelce.eu

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Inspektor ds. księgowości podatków i opłat
Jolanta Justyńska

pokój 7
tel. (24) 356-66-16
e-mail: jolanta.justynska@gminastrzelce.eu

– Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat

Irena Matuszewska

pokój nr 7
tel. (24) 356-66-16
e-mail: irena.matuszewska@gminastrzelce.eu

– Podinspektor ds. podatków i opłat i windykacji

Halina Rybicka

pokój nr 7
tel. (24) 356-66-16
e-mail: halina.rybicka@gminastrzelce.eu

– Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Zgierska

pokój nr 5
tel. (24) 356-66-21
e-mail: katarzyna.zgierska@gminastrzelce.eu

– KASA
Kasjer Wanda Janczewska
tel. (24) 356-66-18
e-mail: wanda.janczewska@gminastrzelce.eu

Referent ds. płac

Agnieszka Bagnowska

pokój nr 5
tel. (24) 356-66-21

e-mail: agnieszka.bagnowska@gminastrzelce.eu

Godziny pracy Kasy:
– Poniedziałek – 7.00 – 14.00
– Wtorek – 9.00 – 16.30
– Środa – 7.00 – 14.00
– Czwartek – 7.00 – 14.00
– Piątek – 7.00 – 14.00

 

  • Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu – Arkadiusz Olesiński

pokój 13
tel. (24) 356-66-04
e-mail: http://arkadiusz.olesinski@gminastrzelce.eu

– Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym

Aleksandra Olejnik

pokój 12
tel. (24) 356-66-20
e-mail:aleksandra.olejnik@gminastrzelce.eu

– Inspektor ds. ochrony środowiska

Monika Małecka

pokój 10
tel. (24) 356-66-14
e-mail:monika.malecka@gminastrzelce.eu

– Podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości

Edyta Rojkowska

pokój 10
tel. (24) 356-66-14
e-mail: edyta.rojkowska@gminastrzelce.eu

 

  • Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej

Wioleta Maćczak

pokój 16
tel. (24) 356-66-02
e-mail:wioleta.macczak@gminastrzelce.eu

 

  • Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Inspektor ds. oświaty i zamówień publicznych

Marek Tybura

pokój 17
tel. (24) 356-66-22
e-mail: marek.tybura@gminastrzelce.eu