Zabytki

Obiekty dziedzictwa kulturowego:

1. Kościół parafialny p. w. Św. Trójcy w Strzelcach z roku 1917

2. Zespół pałacowy w Strzelcach z II połowy IX w.

3. Park dworski w stylu eklektycznym w miejscowości Siemianów

4. Park dworski w stylu krajobrazowym z II poł. XIX w wraz z częścią podwórza w Sójkach.