Zbiórka odpadów

Zbiórka zużytych baterii.

Zużyte baterie powstające w naszych domach należą do odpadów niebezpiecznych i ze względu na swój charakter nie powinny być wrzucane do zwykłego pojemnika na odpady.

Składowanie zużytych baterii na składowisku jest niebezpieczne dla środowiska, dlatego też odpady tego typu wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwiania. Aby można było je unieszkodliwić w sposób przyjazny dla środowiska należy w pierwszej kolejności zużyte baterie „wyłowić” z masy produkowanych przez nas odpadów.

Dlatego też zachęcamy do skorzystania z możliwości segregacji odpadów i pozbywania się w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poniżej publikujemy wykaz punktów, w których ustawiono pojemniki na zużyte baterie:

– Urząd Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce,

– Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce.

 

 

Zbiórka przeterminowanych leków.

Urząd Gminy w Strzelcach informuje, że na terenie Strzelec w aptece:

– Apteka Galen ul. Leśna 1/2 , 99-307 Strzelce

znajduje się pojemnik, do którego mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane lub niewykorzystane leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków w oryginalnych opakowaniach producenta lub w szczelnie zamkniętych pojemnikach zastępczych.

Opakowania z lekami płynnymi tj. syropami, kroplami i roztworami muszą być szczelnie zamknięte i umieszczone w szczelnym woreczku foliowym lub oryginalnym opakowaniu.

Do pojemnika nie wolno wrzucać zużytych igieł, innych ostrzy oraz odpadów potencjalnie zainfekowanych (bandaże, gaziki, itp.).

 

Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci.

Odpady wielkogabarytowe  to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci.

Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Elektrośmieci  to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można go oddać do punktów zbiórki tego typu odpadów lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, przy czym sprzęt musi być tego samego rodzaju.

Do tej grupy odpadów zaliczamy: pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne.

Punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Strzelce ul. Leśna 1 ( kontenery zlokalizowane koło budynku Urzędu Gminy Strzelce ).
Mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty mogą ten rodzaj odpadów dostarczyć do kontenerów rozstawionych we wskazanych lokalizacjach zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzelce.

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

28.03.2019-29.03.2019, 27.06.2019-28.06.-2019 oraz 26.09.2019-27.09.-2019

Punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Strzelce, ul. Leśna 1 (kontenery zlokalizowane koło budynku Urzędu Gminy Strzelce).

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne należy dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 08:00 do 14:00 w dniach odbioru.

/-/ EWA ZIELAK

SEKRETARZ GMINY STRZELCE

 

System zbiórki i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1155 ze zm. ) stworzyła podstawy do zorganizowania systemu zbiórki i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.

W myśl w/w ustawy użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych, może przekazać powyższy sprzęt:

 sprzedawcy detalicznemu lub sprzedawcy hurtowemu

– prowadzącemu punkt serwisowy

firmom zbierającym zużyty sprzęt

 

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wg rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska – znajdą Państwo na stronie internetowej http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Zbieraniem i zagospodarowaniem ww. odpadów na terenie Gminy Strzelce zajmuje się:

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
(dawniej Tonsmeier Centrum Spółka z o.o.),
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno