Oddział Gminny Związku OSP RP

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP 

· Prezes – Marian Adamusiak

· Wiceprezes – Jerzy Olejnik

· Wiceprezes – Stanisław Kruglak

· Komendant Gminny – Grzegorz Pasiewicz

· Sekretarz – Marek Syska

· Skarbnik – Marek Syska

· Członek – Zbigniew Kacerka

· Członek – Tomasz Grabowski

· Członek – Wojciech Mikołajczyk

· Członek – Andrzej Pilarski

· Członek – Andrzej Szalkowski

· Członek – Jan Wójcikowski

 

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP

· Przewodniczący – Bogusław Rolewski

· Wiceprzewodniczący – Waldemar Rzetelski

· Sekretarz – Krzysztof Stasiak