Kontakt

Urząd   Gminy  Strzelce

 ul. Leśna 1

 99 – 307 Strzelce 

woj. łódzkie 

tel. (24) 356-66-01,  fax. (24) 356-66-15;

e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Strzelce:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

rachunek bankowy:

 

Bank Spółdzielczy Strzelce

44 9035 0007 0000 1007 2000 0010