Informacja

Strzelce, 15.04.2019 r.

   

  Mieszkańcy Gminy Strzelce!

 

Wójt Gminy Strzelce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2019 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Strzelce. Czytaj więcej o Informacja

Konkurs ofert

WÓJT GMINY STRZELCE

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Strzelce z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2018-2020 Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: Czytaj więcej o Konkurs ofert

ROZMIAR CZCIONKI