Dzień Rolnika 2017

W dniu 13 maja 2017 roku na terenie Centrum Techniki Rolniczej Agroma w Kutnie odbył się pierwszy powiatowy Dzień Rolnika, którego organizatorem była P.H. Agroma S.A. w Poznaniu, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego oraz Powiat Kutnowski, a jego głównym celem było zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa o programach unijnych i potencjale lokalnego rolnictwa oraz integracja środowisk rolniczych Powiatu Kutnowskiego.

Czytaj więcej o Dzień Rolnika 2017