Dożynki w Strzelcach

Dożynki to piękne rolnicze święto wpisane w tradycję naszego regionu, która jest wiecznie żywa i miejmy nadzieję, że długo jeszcze będzie pielęgnowana.

Zgodnie z miejscowym zwyczajem obchody Święta Plonów STRZELCE 2017 rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji rolników w Kościele św. Trójcy w Strzelcach, podczas której ksiądz prałat Stanisław Pisarek, wspólnie z księdzem Piotrem Piekarskim, poświęcił chleb dożynkowy i piękne wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa. Czytaj więcej o Dożynki w Strzelcach

Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 26 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Strzelce odbył się egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu przystąpiło 2 nauczycieli kontraktowych, którzy po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych i odbyciu stażu zakończonego pozytywną oceną złożyli wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a mianowicie: Czytaj więcej o Awans zawodowy nauczycieli

Jubileusz zespołu śpiewaczego „Klonowianki”

W dniu 12 sierpnia 2017 roku, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym, odbyła się doniosła uroczystość z okazji Jubileuszu 10- lecia zespołu śpiewaczego „Klonowianki”.

Była to okazja do wspomnień, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej.

Swoje uznanie i wdzięczność dla Jubilatów wyrazili licznie przybyli na uroczystość goście, wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, Sekretarz Urzędu Gminy – Ewa Zielak, zespół śpiewaczy „Strzelce”, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach. Czytaj więcej o Jubileusz zespołu śpiewaczego „Klonowianki”

Letnie eskapady

Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczna w Strzelcach zorganizował na początku sierpnia dwie atrakcyjne jednodniowe wycieczki, których uczestnikami byli najmłodsi mieszkańcy gminy.

Pierwszym etapem letniej eskapady był pobyt w Centrum Tańca i Zabawy „TWISTER” w Łodzi, gdzie na dzieci czekał kolorowy tor przeszkód, dmuchany zamek i park linowy. Czytaj więcej o Letnie eskapady