III Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa”

18 czerwca 2018 roku w gościnnej sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym odbył się III Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa – Strzelce 2017. Organizatorem trzeciej już edycji tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, a patronat nad nią objął Wójt Gminy Strzelce, Tadeusz Kaczmarek.

Przegląd otworzyła Ewa Zielak – Sekretarz Gminy Strzelce, która wspólnie z Wicestarostą Powiatu Kutnowskiego Zdzisławem Trawczyńskim wręczała zespołom dyplomy i okolicznościowe statuetki. Czytaj więcej o III Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa”