Profilaktyczny konkurs – 20.12.2017r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie ze Szkołą Podstawową w Strzelcach była organizatorem XVII konkursu dotyczącego problematyki uzależnień, który jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawowym celem konkursu było zapoznanie dzieci  z problematyką uzależnień oraz pokazanie zagrożeń związanych z alkoholem i narkomanią. Czytaj więcej o Profilaktyczny konkurs – 20.12.2017r.