Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

 

 

Drodzy mieszkańcy Gminy Strzelce

Uprzejmie informujemy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty 2020 roku nie uległa zmianie     i wynosi tj.:

– 15,20 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;

-30,40 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dnia 7 stycznia 2020 roku na posiedzeniu sesji Rady Gminy Strzelce podjęto uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Ustalono miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości tj.:

– 27,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;

-54,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

 

/-/ Wójt Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

Back to top