Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Informacja dotycząca Stypendium Szkolnego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną – rozprzestrzenianie się w Polsce choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (COVID-19), dowody potwierdzające poniesione wydatki (oryginał faktury/oryginał rachunku uproszczonego) należy wrzucać zakopertowane (na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz aktualny numer telefonu) do skrzynki pocztowej znajdującej się w przedsionku budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach ( w godz. od 09:00 do 13:00) lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach

ul. Szkolna 3

99-307 Strzelce

Wraz z dowodem potwierdzającym poniesione wydatki należy umieścić w kopercie czytelnie podpisane oświadczenie z podanym numerem konta, na które zostanie przekazane świadczenie.

Wszyscy świadczeniobiorcy nie posiadający rachunku bankowego, proszeni są o otworzenie konta w dowolnym banku, tak aby wszystkie świadczenia mogły być przekazywane na wskazane konto.

Wzór oświadczenia.

                           WÓJT

                                                                                                                                         Gminy Strzelce

                                                                                                                                  /-/Tomasz Grabowski

Back to top