– Informacja dotycząca wyboru wykonawcy, który w 2021 roku będzie zajmował się przygotowaniem i dowożeniem gorących posiłków dla uczniów z terenu Gminy

Back to top