Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

Informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Kutnowskim

 

          HARMONOGRAM na CZERWIEC 2020 rok

 

Lp. Adres punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana  jest
nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatna mediacja
Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnej mediacji
1. Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7,

99-300 Kutno

pokój nr 50

 

zapisy: tel. /24/ 355-47-92

e-mail: walczake@powiatkutno.eu

 

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

 

środa

w godz. 11:30-15:30

wyjątek dn. 04.06.2020:

w godz. 11:30 – 15:30

 

Radcy prawni
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

pokój nr 5

 

zapisy: tel. /24/ 355-47-92

e-mail: walczake@powiatkutno.eu

 

poniedziałek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

 

wtorek

w godz. 11:30 – 15:30

 

 

Adwokaci
3. Urząd Miejski w Krośniewicach

ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

 

tel. /24/ 355-47-64

 

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,

środa,  czwartek,  piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Celeste z siedzibą
w Łodzi,
Pl. Wolności 8 lok. 1U

KRS: 0000521067

4. Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

 

tel. /24/ 355-47-64

 

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,

środa,  czwartek, piątek

w godz. 9:00 – 13:00

Nieodpłatne poradnictwo Obywatelskie

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Gołębie Serce
z siedzibą w Rzeszowie
,
ul. Litewska 33B

KRS:0000549313

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Kutnowskiego

Na podstawie Zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 24/2020 z dniem 3 czerwca 2020 r. przywrócona
została bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 poz. 875) w Powiecie Kutnowskim funkcjonują następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

– Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-30 Kutno, pokój nr 50,

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, pokój nr 5,

– Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

– Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.  Prosimy o punktualne przychodzenie na umówioną wizytę.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie

w Starostwie Powiatowym w Kutnie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

pod numerami telefonów

24 355 47 92 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

–    Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

24 355 47 64 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

–    Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

–    Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

_______________________________________________________________________________________

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Uwaga!

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują
także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy osoba, która skorzystała z usługi nieodpłatnej pomocy prawnej może przekazać anonimową opinię o udzieleniu pomocy poprzez wypełnienie części B – KARTY POMOCY.

Część B karty pomocy pobiera się od radcy prawnego lub adwokata, który udzielił nieopłatnej pomocy prawnej
i po jej wypełnieniu należy zostawić w urnie przy drzwiach.

Back to top