Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Rozstrzygnięty został nabór dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Gmina Strzelce otrzymała dotację w wysokości 14.200,00 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2023 rok.
W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zrealizowane:
Piknik rodzinny ,,Nie jesteś sam! Dbając o swoje bezpieczeństwo dbasz o bezpieczeństwo innych’’ – realizacja przy udziale KGW ,,ZGRANE BABKI’’ w Zarannie.
Piknik rodzinny – realizacja przy udziale KGW w Przyzorzu
Piknik rodzinny – realizacja przy udziale KGW w Długołęce.
Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja lokalnej społeczności w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz negatywnego wpływu przestępczości na społeczeństwo. Mieszkańcy uzyskają wiedzę, która jest bezcennym narzędziem w przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości.
Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30 września 2023 roku.

Back to top