Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023 – 2027, poprzez udział w konsultacjach społecznych.

Back to top