– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023 – 2027, poprzez udział w konsultacjach społecznych.

Back to top