– „Strzelce” na Pikniku Rodzinnym

Zespół śpiewaczy „Strzelce” wystąpił w części artystycznej  Pikniku Rodzinnego w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Grupa zaprezentowała wiele piosenek i przyśpiewek ludowych, które zostały nagrodzone brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

Back to top