– Zespół „Strzelce” w Kutnie

Dawanie radości innym to wspaniałe uczucie, którego doznali członkowie zespołu śpiewaczego „Strzelce”, działającego pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach. 18 stycznia 2019 roku grupa wystąpiła podczas spotkania noworocznego w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

Podczas uroczystości zespół zaśpiewał najpiękniejsze kolędy i pieśni ludowe, a wzruszeni pensjonariusze DPS-u gromkimi brawami podziękowali ludowym artystom za wspaniały występ.

Back to top