– Aplikacja suszowa: wydłużenie terminu składania wniosków do 30 października 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu terminu składania wniosków przez rolników w aplikacji suszowej, jak również przez komisje szacujące szkody do 30 października 2023 r.

Szkodę można zgłosić przy użyciu aplikacji suszowej: „Zgłoś szkodę rolniczą”, za pomocą której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Back to top