– Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)- MIESZKAŃCU ZŁÓŻ DEKLARACJĘ‼

🟥 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, którego celem jest zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw do 1MW (np. piec, pompa ciepła, sieć ciepłownicza) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

DEKLARACJĘ MUSI ZŁOŻYĆ KAŻDY WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI‼

🟥 Deklarację można złożyć:

  1. w formie elektronicznej – szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu za pomocą profilu zaufanego/ podpisu elektronicznego za pomocą strony internetowej: http://www.zone.gunb.gov.pl
  2. w formie papierowej – wysyłając listem lub składając osobiście w Urzędzie Gminy Strzelce. Wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie internetowej:
    Deklaracja A (budynki mieszkalne):
    https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

🟥 Deklaracja B (budynki i lokale niemieszkalne):
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236

🟥 Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji wynosi tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

🟥 Link do filmu instruktażowego:

https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw

Back to top