Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Gmina Strzelce z dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dzięki staraniom Wójta Tomasza Grabowskiego Gmina Strzelce uzyskała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację celową na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Gminy Strzelce w kwocie 52.278,00 zł

Dzięki temu zostanie przeprowadzony:

✅ remont mogiły Stanisława Witkowskiego żołnierza Wojska Polskiego poległego w 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Strzelcach,

✅ remont zbiorowej mogiły 3 partyzantów poległych w 1944 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Strzelcach,

✅ remont zbiorowej mogiły 3 żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Strzelcach.

Back to top