– Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strzelcach 2018

8 lipca 2018 roku, na boisku Szkoły Podstawowej w Strzelcach, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział pięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych,  trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczył st. ogn. Andrzej Popielarczyk.

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Klonowca Starego, „Hodowli Roślin” Strzelce, Przyzorza i Muchnic Nowych. Wśród drużyn kobiecych najlepsze okazały się druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły kobiety z Siemianowa  i Przyzorza.  W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyli młodzi ochotnicy z Muchnic Nowych, przed swoimi rówieśnikami z Przyzorza i Siemianowa.

Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Strzelce Stanisławem Kruglakiem, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach dh Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP dh Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach dh Janem Wójcikowskim.

Organizatorem tych udanych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Strzelcach, a fundatorem wszystkich nagród dla najlepszych drużyn był Wójt Gminy Strzelce.

Back to top