– Informacja

GMINA STRZELCE W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANYM ROZEZNANIEM RYNKOWYM ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ORAZ OSÓB BEZROBOTNYCH, DLA KTÓRYCH OPIEKA NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 STANOWI BARIERĘ W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ

O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ EWENTUALNEGO UMIESZCZENIA DZIECKA DO LAT 3 W ŻŁOBKU PROWADZONYM PRZEZ GMINĘ

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU DAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 EWENTUALNIE OD STYCZNIA 2020 ROKU.

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE POD NUMEREM TELEFONU 24 356 66 01

LUB

OSOBIŚĆIE W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY.

Back to top