– INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELCE🚰

Szanowni Państwo!
🚰Urząd Gminy Strzelce informuje i przypomina, iż na terenie tutejszej gminy rozpoczną się prace związane z realizacją zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce”.
🚰Wykonanie zadania powierzono firmie pn.: Ewa Cłapa Zakład Usług Wodociągowo Hydraulicznych, Magnifique Gabinet Kosmetologii Estetycznej z siedzibą w 97 – 310 Moszczenica, Gazomia Nowa 18A, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą numer NIP 7711003686 oraz numer REGON 590075676.
🚰Pytania lub uwagi prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu lub pod nr tel. 24 356-66-14.

Back to top