– Podprogram 2021 Plus. Wytyczne na Podprogram 2021 Plus. Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

🟨Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
🟩Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
• 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Back to top