– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023 – 2027, poprzez udział w konsultacjach społecznych.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzelcach ul. Główna 10 99-307 Strzelce w dniu 26.09.2022 w godzinach- 18:00-20:00


Back to top