Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Strażackie uroczystości w Przyzorzu

W dniu 7 maja 2016 roku w OSP w Przyzorzu odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, który podsumował pracę Oddziału Gminnego za lata 2011 – 2016, przyjął program działania na lata 2016 – 2021 i wybrał nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach.

W zjeździe uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z gminy Strzelce przy frekwencji 100%.

Swoją obecnością Zjazd zaszczycili m.in. goście:

 • Paweł Bejda – Poseł na Sejm RP
 • Ryszard Szmaja – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy
 • Marek Jankowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie
 • Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego
 • Jakub Świtkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie
 • bryg. Marek Myszkowski – Komendant Powiatowy PSP w Kutnie
 • Jan Broda – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie
 • Ksiądz Piotr Kalisiak – Powiatowy Kapelan Strażaków w Kutnie
 • Stanisław Kruglak – Przewodniczący Rady Gminy Strzelce
 • Tadeusz Kaczmarek – Wójt Gminy Strzelce
 • Jan Wójcikowski – Honorowy Komendant Gminny Związku OSP RP w Strzelcach

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP, Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego.

Zjazd zatwierdził skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach wybrany przez Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze członków poszczególnych OSP z terenu gminy oraz dodatkowo wybrał w skład Zarządu OGZOSP RP w Strzelcach Tadeusza Kaczmarka – Wójta Gminy Strzelce i Marka Syskę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Skład Zarządu OGZOSP RP w Strzelcach przedstawia się następująco:

 • Prezes Zarządu  – Marian Adamusiak
 • Wiceprezes Zarządu – Stanisław Kruglak
 • Wiceprezes Zarządu – Jerzy Olejnik
 • Komendant Gminny Związku OSP RP – Grzegorz Pasiewicz
 • Sekretarz i Skarbnik – Marek Syska
 • Członkowie Zarządu – Łukasz Ciesielski, Zbigniew Kacerka, Tadeusz Kaczmarek, Sławomir Krzywicki, Wojciech Mikołajczyk, Paweł Murawski, Andrzej Pilarski,     Krzysztof Stasiak

Zjazd wybrał Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący – Bogusław Rolewski
 • Wiceprzewodniczący – Andrzej Szalkowski
 • Sekretarz – Radosław Oleczek

Delegaci na IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Marian Adamusiak, Zbigniew Kacerka, Sławomir Krzywicki, Paweł Murawski, Jerzy Olejnik, Grzegorz Pasiewicz.

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano |Jerzego Olejnika i Grzegorza Pasiewicza.

Po zakończeniu XI Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Strzelcach przed remizą OSP  w Przyzorzu odbył się uroczysty apel miejscowej OSP z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego m-ki MERCEDES-BENZ ATEGO. Listę zaproszonych gości uzupełnili: Cezary Dzierżek – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Jacek Boczkaja – Wiceprezydent Miasta Kutno, Ksiądz Piotr Borowski – Proboszcz Parafii Trębki, radni i sołtysi gminy Strzelce, pracownicy Urzędu Gminy Strzelce oraz zespoły śpiewacze „Strzelce” (kier. Ewa Karbowska) i „Klonowianki” (kier. Tadeusz Sobczyk).

Na czele szyku stanęły poczty sztandarowe i pododdział OSP utworzony z miejscowych druhów i delegacji z OSP z terenu gminy.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Bogusława Rolewskiego, Ryszard Szmaja – Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dokonał przeglądu pododdziału i powitał strażaków.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Łukasz Ciesielski – Prezes OSP w Przyzorzu.   Następnie udekorowano Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Tadeusza Kaczmarka, Romana Zawadzkiego, Stanisława Kozaneckiego, Grzegorza Przybysza i Marcina Szydłowskiego.

Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” udekorowano Łukasza Ciesielskiego, Krzysztofa Stasiaka, Sławomira Krzywickiego i Jacka Pilarskiego.

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” nadano Iwonie Rosiak, Ewie Chojnackiej, Katarzynie Zgierskiej, Leszkowi Śniecikowskiemu, Markowi Tyburze, Jackowi Ramie, Arkadiuszowi Ciszewskiemu, Mariuszowi Przygórskiemu, Michałowi Przygórskiemu, Kamilowi Przygórskiemu, Sebastianowi Zawadzkiemu, Adrianowi Przybyszowi.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie z dnia 25 marca 2016 roku siedmiu strażakom nadano odznakę „Strażak wzorowy”.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach z dnia 14 kwietnia  2016 roku odznakę „Za wysługę lat” nadano 22 druhom z OSP w Przyzorzu.

Przekazania nowego samochodu pożarniczego MERCEDES- BENZ ATEGO dokonali główni fundatorzy: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentowanych przez druha Ryszarda Szmaję, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentowany przez Bohdana Cezarego Dzierżka, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, samorząd gminy Strzelce reprezentowany przez Panów: Tadeusza Kaczmarka, Wójta Gminy Strzelce oraz Stanisława Kruglaka, Przewodniczącego Rady Gminy Strzelce, Państwowa Straż Pożarna reprezentowana przez bryg. Marka Myszkowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie.

W pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ogromny wkład wnieśli: Łukasz Ciesielski, Prezes OSP w Przyzorzu, Andrzej Olejniczak, Skarbnik oraz Jerzy Olejnik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Piotr Kalisiak, Powiatowy Kapelan Strażaków w Kutnie wspólnie z Proboszczem Parafii Trębki ks. Piotrem Borowskim.

Uroczystość zakończyła część artystyczna, w której wystąpiły zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, a wszystkich zebranych poczęstowano strażacką grochówką.

Back to top