– „Strzelce” i „Klonowianki w Żychlinie

Zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki” wzięły udział w II Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniora, którego organizatorem był Żychliński Dom Kultury.

Głównym celem Przeglądu było stworzenie amatorskim wykonawcom możliwości konfrontacji twórczości oraz pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych.

Śpiewacy ludowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach wspaniale zaprezentowali się wśród ponad dwudziestu zespołów biorących udział w tej imprezie, a ich repertuar został nagrodzony brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

Back to top