– „Wielcy nauczyciele zawsze rozumieli, że ich zadaniem nie jest nauczanie przedmiotu, ale uczenie uczniów” – Ken Robinson

🏆🎖 Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży.
💐Z tej okazji Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski wręczył nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze nauczycielom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów i szkoły,
💐 Pani Jolancie Piotrowicz-Albiniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach
💐 Pani Elżbiecie Cykowskiej nauczyciel Szkoły Podstawowej w Strzelcach
💐 Pani Iwonie Kaczmarskiej Dyrektor Gminnego Przedszkola w Strzelcach
💐Pani Sylwii Gajewskiej nauczyciel Gminnego Przedszkola w Strzelcach
Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!💐

Back to top