– 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyzorzu

W upalną niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Przyzorzu, gm. Strzelce odbyła się uroczystość

zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W jej programie znalazły się m.in.:  msza święta polowa / koncelebrowana przez księży: Piotra Kalisiaka, powiatowego kapelana strażaków w Kutnie oraz Dariusza Lichmana, proboszcza parafii Trębki /, uroczysty apel strażacki, a także piknik strażacki z udziałem wszystkich uczestników uroczystości. 

 

W dniu 26 czerwca 1919 r. – z inicjatywy ks. Apolinarego Kaczyńskiego, ówczesnego proboszcza parafii Trębki – utworzono Straż Ogniową Ochotniczą w Przyzorzu.  Wieś Przyzórz, w której wówczas mieszkało ok. 400 osób, znajdowała się wtedy w granicach administracyjnych gminy Sójki, powiatu kutnowskiego i województwa warszawskiego.

Obecna Ochotnicza Straż Pożarna w Przyzorzu jest jednym z najstarszych stowarzyszeń strażackich na terenie gminy Strzelce.  Nieco starszą jest OSP działająca przy zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach.

OSP w Przyzorzu / od 1997 r. działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / zrzesza w swoich szeregach 55 członków, w tym 51 członków zwyczajnych   i 4 członków honorowych.  24 spośród ogółu członków zwyczajnych jest uprawnionych  do bezpośredniego udziału w prowadzonych działaniach ratowniczych.  Przyzorska straż pożarna na swoim wyposażeniu posiada m.in. 2 samochody pożarnicze:  średni – m-ki „Mercedes-Benz Atego” oraz lekki – m-ki „Volkswagen Transporter” przystosowany do ratownictwa technicznego.

 

Na uroczystość 100-lecia OSP w Przyzorzu przybyły reprezentacje następujących OSP:  Józefków i Wola Trębska z gminy Szczawin Kościelny,  Leśniewice i Skrzany z gminy Gostynin oraz Długołęka, Klonowiec Stary, Muchnice Nowe, Siemianów i HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach  –  z terenu gminy Strzelce.

Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość byli m.in.:  Ryszard Szmaja, przedstawiciel prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Waldemara Pawlaka,  Jacek Chudy, przedstawiciel prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego – Jana Rysia,  st. bryg. Marek Myszkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie, Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta Miasta Kutna, Tomasz Grabowski, wójt Gminy Strzelce,  Teresa Sobczyk, przewodnicząca Rady Gminy Strzelce wraz z radnymi,  Ewa Zielak, sekretarz Gminy Strzelce,  Iwona Rosiak, skarbnik Gminy Strzelce,  Marian Adamusiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach,  Grzegorz Pasiewicz, komendant gminny Związku OSP RP w Strzelcach,  Marek Syska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach  oraz  Małgorzata Basińska, sołtys sołectwa Przyzórz  i  Karolina Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbkowice.

Uroczystość 100-lecia OSP w Przyzorzu uświetniła swoim udziałem orkiestra dęta OSP   w Kutnie z jej kapelmistrzem i prezesem OSP – Wiesławem Kowalskim.

 

Po otwarciu uroczystości przez Łukasza Ciesielskiego, prezesa OSP w Przyzorzu oraz przedstawieniu zarysu 100-letniej historii przyzorskiej straży pożarnej przez Magdalenę Zgierską – pod dowództwem Bogusława Rolewskiego rozpoczął się uroczysty apel strażacki.  Podczas tego apelu sztandar OSP – jubilatki został udekorowany najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku OSP RP, a kilkunastoosobowej grupie członków OSP wręczono indywidualne odznaki Związku OSP RP.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:  Mirosław Jagieła i Jerzy Rokoszewski.  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono:  Damianowi Jabłońskiemu, Bartłomiejowi Rutkowskiemu, Tomaszowi Wasielewskiemu, Kamilowi Zawadzkiemu, Magdalenie Zgierskiej i Łukaszowi Zgierskiemu.  Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:  Aleksandra Basińska, Marta Basińska, Ilona Chmielecka, Marcin Prośniewski, Aleksandra Sobczyk i Magdalena Zawadzka.  Kilkunastu członkom OSP wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat”.

 

Ważnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Jana Wójcikowskiego, nestora pożarnictwa gminy Strzelce i powiatu kutnowskiego, Honorowego Prezesa OSP w Przyzorzu w asyście Małgorzaty Basińskiej, sołtys sołectwa Przyzórz i Karoliny Leszczyńskiej, sołtys sołectwa Dąbkowice, a następnie – poświęcenie jej przez księży:  Piotra Kalisiaka  i  Dariusza Lichmana.  Ta tablica  –  ufundowana przez obecnych członków OSP oraz mieszkańców sołectw: Przyzórz i Dąbkowice – upamiętnia założycieli i członków przyzorskiej straży pożarnej, którzy odeszli na wieczną wartę.

 

Po zakończeniu apelu strażackiego jego uczestnicy mieli możliwość dokonania wpisu do

„Złotej Księgi OSP w Przyzorzu”, jak również otrzymania wydrukowanego opracowania historycznego pt. „100-lecie OSP w Przyzorzu” autorstwa Jerzego Olejnika, Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie oraz członka honorowego OSP w Przyzorzu.

 

Po krótkim koncercie orkiestry kutnowskiej OSP wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na piknik strażacki.

Back to top