Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Aktualności

🔴Z powodu zgłoszeń od mieszkańców o braku odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych), odpadów komunalnych zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie na 2024 r., 🔴Urząd Gminy Strzelce przypomina, iż podmiot PreZero Service Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie rozpoczyna pracę od godziny 6:00 do godziny 22:00 (system pracy dwuzmianowy). ‼Przypominamy również o …

Więcej Informacja dla mieszkańców Gmina Strzelce‼

⛈Zjawisko: burze/1 🌩Obszar: województwo łódzkie – powiat kutnowski ⛈Ważność: od godz. 15:00 dnia 22.05.2024 do godz. 02:00 dnia 23.05.2024 🌩Przebieg: prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad ⛈Prawdopodobieństwo: 80%🌩

Więcej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB wydał ostrzeżenie o burzach pierwszego stopnia ‼

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Strzelce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, tutejszy urząd informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Przypominamy że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw zgłoszona we wniosku musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, który producent rolny składa do ARiMR na 2024 r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na 2024 r. a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach).

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, pokój nr 11, w godz. 7.00.-15.00

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Strzelce oraz na stronie internetowej www.gminastrzelce.eu.

Termin składania Wniosków – do 14 czerwca 2024 roku.
UWAGA: Wnioski niekompletne, nieczytelne lub bez wymaganych załączników zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 rok, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa, (wniosek bez mapek)
  2. W przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt zaświadczenie o ich ilości wydane przez ARiMR.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek_o_oszacowanie_szkód_przez_komisję_w_gospodarstwie_rolnym Oświadczenie_nr_4a_o_poniesionych_szkodach_w_środkach_trwałych_innych_niż_uprawy_trwałe-1 Oświadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkodach_w_uprawach_trwałych-2 Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_poniesionych_szkodach Oświadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzęcej_towarowej_(sprzedanej)_i_poniesionych_szkodach

 

Przypomnienie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku wynikającego z informacji.

Urząd Gminy Strzelce informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz.U.2022.poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz …

Więcej Informacja o trwającej kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Back to top