Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Aktualności

„Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie I Ns 473/23 zezwolił wnioskodawcy Hodowla Roślin Strzelce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 543,27 zł (pięćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia siedem groszy) wchodzących w skład spadku po Krzysztofie Bomba, która …

Więcej Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kutnie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w …

Więcej Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Informujemy, że w dniu 01.03.2024 r. na czas robót związanych z wykonaniem nakładek asfaltowych na jezdni w gminie Strzelce zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana w organizacji ruchu drogowego związana z realizacją przedmiotowego zadania.

Prosimy kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Więcej 𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔!!! 𝗨𝘁𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 𝘄 𝗿𝘂𝗰𝗵𝘂 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗼𝘄𝘆𝗺.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w
Strzelcach  informuje, że rozpoczął kwalifikację
osób/rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na
Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się ośrodka pomocy
społecznej w godzinach pracy urzędu gminy (poniedziałek-piątek godz.
7.00-15.00)

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria …

Więcej Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027

💦W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej w dniu 23.02.2024 r. od godz: 9:30 do godzin popołudniowych wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowościach: 💦Długołęka 💦Marianka 💦Przyzórz Górny Za utrudnienia przepraszamy. Możliwe utrudnienia w dniach kolejnych.

Więcej Uwaga przerwa w dostawie wody‼

Back to top