– Zasady skutecznego kompostowania


Zasady skutecznego kompostowania

Kompostowanie to stara metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego
– kompostu. Odpady organiczne są przetwarzane w czasie kompostowania przez rozmaite mikroorganizmy też dżdżownice do postaci prostych związków, które mogą wzbogacać glebę pod uprawę roślin.

 • Kompostownik postaw w zacienionym miejscu unikniesz przesuszenia
 • Na początek wysyp gotowy kompost lub ziemię ogrodową zakupiona w sklepie
 • Dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe z domu i ogrodu
 • Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu
 • Pamiętaj o mieszaniu kompostu
 • Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło
  i  wilgoć
 • Pilnuj wilgotności kompostownika – suchy zroś wodą
 • Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu
 • Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub

opakowaniami po jajkach tzw. wytłoczkami

 • Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka

 
Na konstrukcję kompostownika wystarczą cztery drewniane paliki (100-140 cm długości), kilka płaskich desek (100-10 cm długości), czarna folia i siatka. W czterech rogach należy wbić paliki. Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej przytwierdza czarną folię
( można używać zszywek lub drutu). Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadów do pryzmy kompostowej.
Drewniane elementy warto zaimpregnować. Taki kompostownik jest gotowy do użytkowania.
 
Kompostownik można też zbudować ze starych palet przeznaczonych do palenia w kominku, przerobić drewnianą skrzynię, postawić kojec z metalowej siatki.
 
Ostatnio popularne w sprzedaży są gotowe termokompostowniki plastikowe.
Tego typu termokompostowniki sprawdzają się w małych ogrodach i na działeczkach.
Nie zajmują dużo miejsca i są estetyczne. Na większej przestrzeni lepiej spełni nasze oczekiwania klasyczny kompostownik.
 
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYTWARZANIA KOMPOSTU:

 • Kompostowanie pozwala przetworzyć ok. 20 – 30% wytwarzanych przez nas odpadów (jedna czwarta odpadów nie trafi na składowisko!)
 • Kompostowanie dostarcza bardzo dobrego i taniego nawozu organicznego, który wzbogaca glebę w próchnicę dzięki czemu ziemia staje się pulchna, przewiewna i zatrzymuje wodę.
 • Ponowne wykorzystanie odpadów organicznych pozwala zapobiec rabunkowej eksploatacji naturalnych zasobów próchnicy i torfu.

CO NADAJE SIĘ NA KOMPOST, A CO NIE?

 Do kompostownika wrzucamy:

 • skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie, opadłe liście i owoce, chwasty bez nasion, popiół drzewny z kominka czy grilla, obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, papier i tekturę (niezadrukowane i nielakierowane).

Do kompostu nie dodajemy:

 • chwastów z nasionami (nasiona przetrwają i zachwaścimy sobie wszystkie miejsca, gdzie użyjemy kompostu), liści porażonych chorobami (by ich nie rozprzestrzeniać), pestek (wyrosną drzewka i krzewy), fragmentów kasztanowca, buku i dębu (za twarde – długo się rozkładają) oraz gotowanych pozostałości z kuchni (przyciągają gryzonie).

 
 
Załącznik do treści:
Uchwała Nr XIV/81/19 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7180)
 
  
UCHWAŁA NR XIV/81/19
RADY GMINY STRZELCE
z dnia 29 listopada 2019 r.
 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Strzelce
 
uchwala, co następuje:
 

 • 1. Zwalnia się w części stanowiącej 14 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 
  
/-/ Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce
                               Teresa Sobczyk

Back to top