Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Zbiórka odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE STRZELCE W ROKU 2024.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE STRZELCE W ROKU 2023.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMACJA
ODBIÓR ODPADÓW TYPU: ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ODPADY W POSTACI MEBLI, ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

W DNIACH:
15-03-2022 R. – 16-03-2022 R.
07-06-2022 R. – 08-06-2022 R.
20-09-2022 R.- 21-09-2022 R.

PUNKT ODBIORU W/W ODPADÓW: STRZELCE UL. LEŚNA 1 ( kontenery zlokalizowane na placu Urzędu Gminy Strzelce ).
ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYZNACZONEGO PUNKTU W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00 W DNIACH ODBIORU.

ODPADY W POSTACI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, ODPADÓW NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ
DO ODPADÓW MEDYCZNYCH, POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM W WYNIKU PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W FORMIE INIEKCJI I PROWADZENIA MONITORINGU POZIOMU SUBSTANCJI WE KRWI, W SZCZEGÓLNOŚCI IGIEŁ I STRZYKAWEK NALEŻY SEGREGOWAĆ
Z POWSTAJĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UMIESZCZAĆ W OZNAKOWANYCH POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH NA W/W ODPADY, ROZMIESZCZONYCH W WYZNACZONYM PUNKCIE NA TERENIE GMINY STRZELCE tj. APTEKA „GALEN”, UL.LEŚNA 1 / 2, 99-307 STRZELCE

NATOMIAST ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UMIESZCZAĆ W OZNAKOWANYCH POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH NA W/W ODPADY, ROZMIESZCZONYCH W WYZNACZONYCH PUNKTACH
NA TERENIE GMINY STRZELCE tj. URZĄD GMINY STRZELCE UL.LEŚNA 1, 99-307 STRZELCE
ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH IM. SZARYCH SZEREGÓW
UL. SZKOLNA 3, 99-307 STRZELCE

/-/ WÓJT GMINY STRZELCE
TOMASZ GRABOWSKI

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABATYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA TERENIE POLSKI, W TYM TAKŻE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, WIRUSA COVID-19 (TZW. KORONAWIRUS) ORAZ OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO URZĄD GMINY STRZELCE UPRZEJMIE  INFORMUJE O ZMIANIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI Z TERENU GMINY STRZELCE ZAPLANOWANEGO W HARMONOGRAMIE WYWOZU W DNIACH 26 – 27 MARCA 2020 ROKU
NA NOWY TERMIN TJ. 28 – 29 MAJA 2020 ROKU
 
Zbiórka zużytych baterii.

Zużyte baterie powstające w naszych domach należą do odpadów niebezpiecznych i ze względu na swój charakter nie powinny być wrzucane do zwykłego pojemnika na odpady.
Składowanie zużytych baterii na składowisku jest niebezpieczne dla środowiska, dlatego też odpady tego typu wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwiania. Aby można było je unieszkodliwić w sposób przyjazny dla środowiska należy w pierwszej kolejności zużyte baterie „wyłowić” z masy produkowanych przez nas odpadów.
Dlatego też zachęcamy do skorzystania z możliwości segregacji odpadów i pozbywania się w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poniżej publikujemy wykaz punktów, w których ustawiono pojemniki na zużyte baterie:
– Urząd Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce,
– Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce.

Zbiórka przeterminowanych leków.
Urząd Gminy w Strzelcach informuje, że na terenie Strzelec w aptece:
– Apteka Galen ul. Leśna 1/2 , 99-307 Strzelce
znajduje się pojemnik, do którego mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane lub niewykorzystane leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków w oryginalnych opakowaniach producenta lub w szczelnie zamkniętych pojemnikach zastępczych.
Opakowania z lekami płynnymi tj. syropami, kroplami i roztworami muszą być szczelnie zamknięte i umieszczone w szczelnym woreczku foliowym lub oryginalnym opakowaniu.
Do pojemnika nie wolno wrzucać zużytych igieł, innych ostrzy oraz odpadów potencjalnie zainfekowanych (bandaże, gaziki, itp.).

Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci.
Odpady wielkogabarytowe  to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci.
Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Elektrośmieci  to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można go oddać do punktów zbiórki tego typu odpadów lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, przy czym sprzęt musi być tego samego rodzaju.
Do tej grupy odpadów zaliczamy: pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne.
Punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Strzelce ul. Leśna 1 ( kontenery zlokalizowane koło budynku Urzędu Gminy Strzelce ).
Mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty mogą ten rodzaj odpadów dostarczyć do kontenerów rozstawionych we wskazanych lokalizacjach zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzelce.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

INFORMACJA
ODBIÓR ODPADÓW TYPU: ODPADY NIEBEZPIECZNE, CHEMIKALIA, AKUMULATORY, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ODPADY W POSTACI MEBLI, ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH:

26-03-2020 R. – 27-03-2020 R.

25-06-2020 R. – 26-06-2020 R.

24-09-2020 R.- 25-09-2020 R.

PUNKT ODBIORU W/W ODPADÓW: STRZELCE UL. LEŚNA 1 ( kontenery zlokalizowane koło budynku Urzędu Gminy Strzelce ).
ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYZNACZONEGO PUNKTU W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00 W DNIACH ODBIORU.
ODPADY W POSTACI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, ODPADÓW NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH, POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM W WYNIKU PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W FORMIE INIEKCJI I PROWADZENIA MONITORINGU POZIOMU SUBSTANCJI WE KRWI, W SZCZEGÓLNOŚCI IGIEŁ I STRZYKAWEK NALEŻY SEGREGOWAĆ Z POWSTAJĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UMIESZCZAĆ W OZNAKOWANYCH POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH  NA W/W ODPADY, ROZMIESZCZONYCH  W WYZNACZONYM PUNKCIE NA TERENIE GMINY STRZELCE tj. APTEKA „GALEN”, UL.LEŚNA 1 / 2, 99-307 STRZELCE
NATOMIAST ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UMIESZCZAĆ W OZNAKOWANYCH POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH  NA W/W ODPADY, ROZMIESZCZONYCH W WYZNACZONYCH PUNKTACH NA TERENIE GMINY STRZELCE tj. URZĄD GMINY STRZELCE UL.LEŚNA 1, 99-307 STRZELCE ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH IM. SZARYCH SZEREGÓW UL. SZKOLNA 3, 99-307 STRZELCE
/-/ WÓJT GMINY STRZELCE
TOMASZ GRABOWSKI
System zbiórki i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1155 ze zm. ) stworzyła podstawy do zorganizowania systemu zbiórki i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.
W myśl w/w ustawy użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych, może przekazać powyższy sprzęt:
 sprzedawcy detalicznemu lub sprzedawcy hurtowemu
– prowadzącemu punkt serwisowy
firmom zbierającym zużyty sprzęt

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wg rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska – znajdą Państwo na stronie internetowej http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Zbieraniem i zagospodarowaniem ww. odpadów na terenie Gminy Strzelce zajmuje się:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
(dawniej Tonsmeier Centrum Spółka z o.o.),
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

 

Back to top