– Zabytki

Obiekty dziedzictwa kulturowego:
1. Kościół parafialny p. w. Św. Trójcy w Strzelcach z roku 1917
2. Zespół pałacowy w Strzelcach z II połowy IX w.
3. Park dworski w stylu eklektycznym w miejscowości Siemianów
4. Park dworski w stylu krajobrazowym z II poł. XIX w wraz z częścią podwórza w Sójkach.

Back to top