– Informacja dotycząca wyboru wykonawcy

 

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy, który w 2020 roku będzie zajmował się przygotowaniem i dowożeniem gorących posiłków dla uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Strzelce.

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2019 roku złożył jeden podmiot. Złożona oferta została prawidłowo przygotowana  i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Komisja, jako wykonawcę w/w zadania wybrała:

  1. Zajazd Słoneczny „u Małgosi” Małgorzata Marcinkowska, ul. Leśna 2A, 99-307 Strzelce.

Wybrany wykonawca zaoferował cenę za posiłek – 4,00 zł brutto.

 

 

Strzelce, dn. 14 stycznia 2020 r.

 

Wójt Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

 

Back to top