– Informacja dotycząca wyboru wykonawcy

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy, który w 2019 roku będzie zajmował się przygotowaniem i dowożeniem gorących posiłków dla uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Strzelce.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 30 listopada 2018 roku złożyły dwa podmioty. Złożone oferty zostały prawidłowo przygotowane  i spełniały warunki udziału w postępowaniu.

Komisja, jako wykonawcę w/w zadania wybrała:

  1. Zajazd Słoneczny „u Małgosi” Małgorzata Marcinkowska, ul. Leśna 2A, 99-307 Strzelce.

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za posiłek – 4,00 zł brutto.

 

 

Strzelce, dn. 2 stycznia 2019 r.

 

Wójt Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

Back to top