– Jubileusz zespołu śpiewaczego „Klonowianki”

W dniu 12 sierpnia 2017 roku, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym, odbyła się doniosła uroczystość z okazji Jubileuszu 10- lecia zespołu śpiewaczego „Klonowianki”.

Była to okazja do wspomnień, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej.

Swoje uznanie i wdzięczność dla Jubilatów wyrazili licznie przybyli na uroczystość goście, wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, Sekretarz Urzędu Gminy – Ewa Zielak, zespół śpiewaczy „Strzelce”, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Wójt Gminy pogratulował członkom zespołu dotychczasowych osiągnięć, składając jednocześnie uznanie za godne reprezentowanie regionu.

Po przybliżeniu historii zespołu i występie Jubilatów, nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i okazjonalnych upominków.

Obecny skład grupy tworzą:

– Sobczyk Tadeusz – kierownik zespołu

– Gontarek Jadwiga

– Janecka Czesława

– Lenartowska Eugenia

– Maćczak Maria

– Maćczak Ryszard

– Marszałek Czesława

– Miszewska Jadwiga

– Sobczyk Jadwiga

– Solarska Alicja

– Solarski Andrzej

– Świerczyńska Jadwiga

Opiekunem muzycznym i instruktorem zespołu jest Władysław Jasiński.

Składamy Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za działania na rzecz rozwoju kultury, propagowania tradycji regionu oraz Amatorskiego Ruchu Artystycznego, a także promowania gminy Strzelce.

Życzymy wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były również owocne, jak te dotychczasowe, aby Wasz zespół i motywacja nadal trwały i umacniały się przez kolejne Jubileusze.

Back to top