– Rozśpiewana Gmina

Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, do Włodawy zawitali seniorzy z całej Polski, a okazją do tego integracyjnego spotkania była „II Seniorska Jesienna Ballada”.

Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała Przewodnicząca UTW Irena Rutkowska-Borgoń, wspólnie z Burmistrzem Włodawy Wiesławem Muszyńskim i Starostą Andrzejem Romańczukiem, a wśród zaproszonych gości był m.in. Senator RP Józef Zając.

Głównym celem Przeglądu była integracja zespołów śpiewających piosenkę biesiadną i ludową oraz wymiana doświadczeń i stworzenie zespołom konfrontacji twórczości artystycznej.

Wśród wielu grup i solistów prezentujących swój dorobek na scenie Włodawskiego Domu Kultury nie zabrakło zespołów śpiewaczych: „Strzelce” (kier. Ewa Karbowska) i „Klonowianki” – (kier. Tadeusz Sobczyk), działających pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, a ich występy zostały nagrodzone brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

Zespoły śpiewacze z terenu gminy Strzelce w ostatnim czasie zaprezentowały się także  w Kozienicach, gdzie 28 września wzięły udział w XI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2016”.

Back to top