– Strzelecki folklor na występach w Kutnie

Zarząd Koła Miejsko-Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie zorganizował  17 października spotkanie z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, podczas którego w części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach. W repertuarze zespołów znalazły się pieśni o tematyce patriotycznej, a licznie zebrani uczestnicy spotkania mogli usłyszeć także wiele przyśpiewek i piosenek ludowych.

Reprezentanci kultury ludowej z gminy Strzelce w ostatnim czasie uczestniczyli  w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Kozienicach, a 10 listopada przed nimi kolejny występ na Przeglądzie  „100 lat Niepodległej Polski” w Łaniętach.

Back to top