Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Komputery dla uczniów

Gmina Strzelce 2 kwietnia 2020 roku złożyła wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu laptopów  dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło ww. wniosek. Zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 6  maja 2020 roku  podpisaliśmy umowę. W ramach otrzymanego grantu zakupiono 21 laptopów. Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie z tereny gminy Strzelce, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Całość dofinansowania wynosi  45 0000 zł.

Back to top