– Bezpłatne szkolenie komputerowe

Z przyjemnością pragniemy zawiadomić, że jeszcze 5 osób może skorzystać z kursu komputerowego w Gminie Strzelce. O przedsięwzięciu pisaliśmy pod koniec zeszłego roku. Zebrała się 12-osobowa grupa, która rozpoczyna zajęcia w poniedziałek, 7 stycznia. Chętnych jest więcej, ale organizator zastrzega sobie prowadzenie zajęć przy zebraniu odpowiedniej liczby osób. Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt z Panią Marianną Oleczek, koordynatorką przedsięwzięcia z PZEiR „ Koło w Strzelcach”. (tel. 692 346 006)

Są to wartościowe szkolenia prowadzące do uzyskania certyfikatu ECCC na poziomie A lub B. Kurs trwa 120 godzin.
Zajęcia kończą się egzaminem ECCC na poziomie A lub B (poziom grupy ustalany jest na podstawie testu diagnostycznego przeprowadzonego jeszcze przed rozpoczęciem zajęć). Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe i podręcznik oraz korzystają ze sprzętu organizatora.
Uczestnikami szkoleń mogą zostać:
– osoby po 25 roku życia (nie ma górnej granicy, więc zapraszamy także seniorów, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych)
– zamieszkujące obszary wiejskie województwa łódzkiego, w szczególności Gminę Strzelce
– osoby o najniższych kwalifikacjach
– szczególnie zapraszamy do Projektu osoby z niepełnosprawnościami i pozostające bez zatrudnienia
Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniu.
Organizatorem jest firma HN Partners (z siedzibą w Łodzi).
Back to top