– E-Aktywni

 

 

 

Pragniemy Państwa poinformować że Gmina Strzelce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania to 84 000,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin naszego życia. Poniżej prezentujemy siedem bloków szkoleniowych wybranych do realizacji w bieżącym cyklu szkoleń:

  1. Moje finanse i transakcje w sieci,
  2. Rodzic w Internecie,
  3. Rolnik w sieci,
  4. Mój biznes w sieci,
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog),
  6. Działam w sieciach społecznościowych,
  7. Kultura w sieci.

Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na nabycie umiejętności w zakresie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu szkolenie odbędzie 150 mieszkańców gminy.

Okres realizacji projektu 14.05.2019r. – 31.07.2019r.

Miejsce szkoleń to świetlice wiejskie.

Zapisy na szkolenia w Urzędzie Gminy tel.24 356 66 01 lub 05 lub osobiście oraz u sołtysów.

 

Back to top