Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Folklorystyczna sobota

27 kwietnia 2019 roku zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, działające pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, godnie reprezentowały kulturalny wizerunek swojej gminy.

Początek ludowej eskapady zaczął się w Żychlińskim Domu Kultury, gdzie odbyła się III Biesiada  z Kulturą. Głównym celem tego wspaniałego Przeglądu było zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych, duetów i solistów oraz stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej.

Kolejnym etapem ludowej podróży naszych artystów było Bedlno, gdzie odbył się VII Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej, którego głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury          w Bedlnie. Festiwal był jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej i popularyzacji polskich piosenek biesiadnych.

Na sobotnich Przeglądach jako solista zaprezentował się również Tadeusz Sobczyk – kierownik zespołu śpiewaczego „Klonowianki”, a występy wszystkich artystów z naszego terenu spotkały się  z żywiołowym przyjęciem przez licznie zgromadzoną publiczność.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom piękne statuetki i okolicznościowe dyplomy, a gromkie brawa odbiorców były dowodem na to, że impreza spełniła oczekiwania jej organizatorów.

Back to top