Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Gmina Strzelce z nowym herbem

Urząd Gminy Strzelce wraz z duetem pasjonatów heraldyki, Kamilem Wójcikowskim i Robertem Fidura opracowuje spójny, indywidualny zestaw znaków, w którego w skład wchodzą: flaga gminy, baner, flaga stolikowa, pieczęcie, łańcuchy władzy, sztandar, odznaki honorowe oraz dyplomy odznaki honorowej.

Prace zostały zlecone specjalistom w dziedzinie heraldyki. Obecnie jesteśmy już po konsultacjach z Komisją Heraldyczną i czekamy na opinię naszego projektu – komentuje Tadeusz Kaczmarek, wójt gminy Strzelce. – Jesteśmy dobrych myśli, dlatego uznaliśmy, że możemy uchylić rąbek tajemnicy i pochwalić się projektem graficznym – dodaje.

Analizując rys historyczny gminy Strzelce, projektanci zidentyfikowali tematy kwalifikujące się do odwzorowania w herbie gminy:

1.      Historyczni właściciele ziemscy na terenie gminy – książęta mazowieccy, a później królowie Polski do momentu rozbiorów, następnie zaś rodzina von Treskow,

2.      Miejscowa szlachta gniazdowa – Grzymalici i domniemani Grzymalici mający swoje gniazda w południowo-zachodniej dzisiejszej gminy,

3.      Miejscowe parafie – parafia pod wezwaniem Św. Trójcy w Strzelcach, pozostałe parafie mają swoje ośrodki poza granicami gminy,

4.      Znaczenie nazw miejscowych – Strzelce jako osada pierwotnie związana ze służbą strzelecką,

5.      Herby jednostek nadrzędnych – historyczny herb województwa rawskiego.

Bazując na powyższym zestawie motywów, projektanci stworzyli szereg propozycji przedłożonym władzom gminy Strzelce. Wybrano herb, który nawiązywał do parafii pod wezwaniem Św. Trójcy i tradycji strzeleckich. Zasugerowano drobne korekty graficzne i głębsze rozpoznanie historyczne. Wynikiem tego na herbie ma pojawić się kusza, a nie łuk lub strzała. Trójłucze złote symbolizuje Trójcę Świętą, pod której wezwaniem jest kościół parafialny w Strzelcach. Naciągnięta kusza z bełtem nawiązuje do nazwy gminy i miejscowości Strzelce.

Godła ułożone zostały w myśl zasady sacrum przed profanum, tzn. godło nawiązujące do wezwania kościoła parafialnego w Strzelcach znalazło się na miejscu zaszczytniejszym niż godło nawiązujące do nazwy gminy. Kuszę ze strzałą skierowano w dół, aby uniknąć wrażenia, że kusza mierzy do symbolu Trójcy Świętej.

Czerwona barwa tarczy herbowej może przywodzić na myśl herby książąt mazowieckich i królów Polski, którzy byli właścicielami Strzelec i okolic do czasów rozbiorów. Czerwona była także barwa pola herbu województwa rawskiego.

Ponadto konfiguracje barw złota z czerwoną symbolizuje wolność, stałość i niezależność. Dodajmy, że Komisja Heraldyczna to organ opiniodawczo-doradczy ministra do spraw administracji publicznej do spraw związanych z heraldyką, weksylologią oraz falerystyką. Dobrą praktyką władz samorządowych jest sięganie po opinie tej Komisji.

Projektanci tworzyli heraldykę dla wielu podobnych podmiotów, m.in. Gminy Żychlin. Pozostałe prace można zobaczyć na stronie: http://herby.manifo.com/

 

 

 

 

 

 

Back to top