– Gminne Zawody Pożarnicze 2015

5 lipca 2015 roku, na boisku Hodowli Roślin w Strzelcach, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział pięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, dwie Kobiece Drużyny Pożarnicze i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, którą powołał Komendant Powiatowy PSP w Kutnie, a w jej  skład wchodzili: mł. kpt. Dariusz Miszczak (sędzia główny zawodów), mł. asp. Tomasz Marczak oraz st. ogn. Andrzej Popielarczyk (w stanie spoczynku).

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników ze Strzelec, Przyzorza, Klonowca Starego i Muchnic. W rywalizacji kobiet najlepsze okazały się druhny  z OSP w Długołęce, które wyprzedziły swe koleżanki z Przyzorza. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych I miejsce zajęli reprezentanci OSP  Przyzórz, a na drugim miejscu uplasowała się drużyna  z Siemianowa.

Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczał Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Kruglakiem, Prezesem  Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach dh Marianem Adamusiakiem oraz Komendantem Gminnym Związku OSP RP dh Grzegorzem Pasiewiczem.

Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, a fundatorem pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych dla najlepszych drużyn był wójt gminy.

Back to top