– II Przegląd Pieśni Ludowej Strzelce 2016

12 czerwca 2016 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym odbył się II Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa” – Strzelce 2016, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, a patronat nad nim objął Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek.

W imprezie wzięło udział  15 zespołów z całego powiatu kutnowskiego, wykonawcy repertuaru ludowego reprezentujący instytucje kultury, organizacje społeczne i Koła Zainteresowań, działające w środowisku wiejskim i miejskim, a jej głównym celem była prezentacja folkloru i kultywowanie tradycji ludowej, pobudzanie aktywności artystycznej uczestników Przeglądu oraz wymiana doświadczeń i integracja środowisk artystycznych.

W tegorocznym Przeglądzie, który poprowadził Andrzej Kurczewski z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, wspaniale zaprezentowały się zespoły: „Rustowianki”, „Kaszewianki”, „Siemienice” i „Krzyżanówek” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie, „Wojszycanki”, „Szewcowianki” i „Żeroniczanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, „Dąbrowickie Nutki”  z Gminnego Centrum Kultury w Dąbrowicach, „Finezja” z Kutna, „Oktawa” ze Świetlicy Środowiskowej Ostrowy Cukrownia, Zespół Wokalno – Instrumentalny „Melodia” z Żychlińskiego Domu Kultury, Chór „A’Capella” i Chór Seniora „Młodzi duchem” z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach oraz reprezentujące gospodarzy zespoły  „Strzelce”  i „Klonowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

II Przegląd Pieśni Ludowej swą obecnością zaszczycili m.in.: Wicestarosta Zdzisław Trawczyński, Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kruglak oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i straży pożarnej.

Na wszystkich uczestników Przeglądu czekały pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe statuetki, a całość imprezy zakończył żywiołowy i porywający do tańca koncert kapeli „Dobrzeliniacy”, działającej przy Żychlińskim Domu Kultury, mającej na swym koncie wiele nagród i wyróżnień w całej Polsce.

 

Back to top