– III Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa”

18 czerwca 2017 roku w gościnnej sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym odbył się III Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa – Strzelce 2017. Organizatorem trzeciej już edycji tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, a patronat nad nią objął Wójt Gminy Strzelce, Tadeusz Kaczmarek.

Przegląd otworzyła Ewa Zielak – Sekretarz Gminy Strzelce, która wspólnie z Wicestarostą Powiatu Kutnowskiego Zdzisławem Trawczyńskim wręczała zespołom dyplomy i okolicznościowe statuetki.

Na scenie zaprezentowało się 17 zespołów: „Leszczynianki” z Ośrodka Kultury gminy Kutno, „Siemienice”, „Kaszewianki”, „Młogoszyn”, „Krzyzanówek” i „Rustowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie, „Łanięckie Słowiki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach, „Finezja” z Kutna, „Żeroniczanki”, „Wojszycanki”, i „Wesołe Pleckowianki’ z Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, „Dąbrowickie Nutki” z Dąbrowickiego Centrum Kultury, „Oktawa” ze Świetlicy Środowiskowej Ostrowy Cukrownia, Chór „Młodzi Duchem” z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, zespół wokalny „Relaks” z Kozienic (woj. mazowieckie) ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej oraz zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, reprezentanci folkloru gminy Strzelce.

Wszystkich uczestników imprezy do tańca porwał występ kapeli „Witaszewiacy” z Góry św. Małgorzaty oraz brawurowo wykonane piosenki przez zespół wokalny „Relaks”, a głównym celem Przeglądu była prezentacja folkloru i tradycji ludowej oraz integracja środowisk artystycznych.

Back to top