Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELCE

 

Dotacje ze środków WFOŚIGW w Łodzi

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił na lata 2018 -2019  programy dające możliwości finansowania zadań dotyczących

  • termomodernizacji budynków mieszkalnych,
  • modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
  • usuwania wyrobów zawierających azbest

 Program skierowany jest do osób fizycznych  będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi , budynkami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności rolniczej oraz innych budynków nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej położonych na terenie województwa łódzkiego.

Forma dofinansowania to dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

 

Szczegółowe informacje na stronie

http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

 

Back to top