Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– INFORMACJA DOTYCZĄCA KLĘSKI SUSZY

Strzelce, dnia 25 czerwca 2018r.

 

Wójt Gminy Strzelce

uprzejmie informuje, że z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Strzelce została rozpoczęta procedura postępowania związana z szacowaniem szkód w uprawach rolnych,  umożliwiająca poszkodowanym korzystanie  z pomocy łagodzącej skutki suszy.

Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ( raport 4 ) zagrożenie suszą na terenie gminy Strzelce dotyczy:

  1. upraw: zboża jare , zboża ozime, rośliny strączkowe, krzewy owocowe,

na glebach bardzo lekkich ( piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) ;

  1. upraw: zboża jare, na glebach lekkich ( piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) .

W związku z  powyższym informuję rolników o możliwości składania do Urzędu Gminy Strzelce wniosków o oszacowanie szkód  w uprawach rolnych w terminie –  do dnia 05 lipca 2018r.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzelce: www.strzelce.gmina.pl  oraz w Urzędzie Gminy Strzelce ( pokój nr 12 ).

W oświadczeniu nr 1 do wniosku uwzględnić należy powierzchnię wszystkich upraw rolnych zgodnie ze złożonym w ARiMR  e-wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2018. Do wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku  o przyznanie płatności na rok 2018.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Olejnik ( pokój nr 12 ) – nr telefonu    24 3566620.

Załączniki:

wniosek rolnika o oszacowanie szkód

oswiadczenie nr 1 o strukturze upraw

przykład wypełnienia oświadczenia nr 1

oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzecej

Back to top