– Inwestycje w odnawialne źródła energii

Planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie pomp ciepła, budowie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Mieszkańców  zainteresowanych budową na swoich posesjach tego typu instalacji i udziałem w projekcie prosimy o wpisywanie się na listę beneficjentów. Ostateczny termin złożenia deklaracji udziału w inwestycji upływa w dniu 1 grudnia 2017r.

Ponadto informujemy, że osoby przystępujące do realizacji odnawialnych źródeł energii na swojej posesji zobligowane będą do pokrycia kosztów indywidualnego audytu energetycznego- przybliżony koszt od 150 – do 500 złotych  w zależności od przyjętego rozwiązania.

 

 

 

 

 

Back to top