– IX Festyn „Na ludowo w mieście róż”

Program IX Festynu „Na ludowo w mieście róż” obejmował m.in. występy folklorystyczne zespołów tanecznych, śpiewaczych i kapel, konkursy na potrawy regionalne, kiermasze rękodzieła i warsztaty rzemiosła artystycznego, a głównymi jego organizatorami był Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.

Wśród wielu wykonawców nie zabrakło także przedstawicieli kulturalnej wizytówki naszej gminy – zespołów śpiewaczych „Strzelce” i „Klonowianki”, których występy spotkały się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności.

Podczas tej wspaniałej imprezy ciekawe propozycje kulinarne przedstawiło prężnie działające pod przewodnictwem Pani Aldony Gryglak Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Muchnowie, które przygotowało pyszne ciasta, gołąbki oraz pierogi z malinami, truskawkami i serem.

Back to top